WandtegelsTegelspreuken

Tegeltjes

WandspreukenTegeltjes gedichten
Leuke Spreuken, Quotes en Grappige Oneliners Leuke Spreuken overzicht onderwerpen Mooie Grappige Gedichten overzicht onderwerpen Liefde is Plaatjes Tekeningen

Originele Cadeautjes overzicht onderwerpen Taalhumor Taalgrappen Openingszinnen Leuke versiertrucs Spreekwoorden Gezegden Nooit grappig grappen
Leuke spreuken

Oude wijsheden en gezegdes

Filosofische teksten en spreuken van oude wijsgeren

Oude Wijsheden Ouderwetse Spreuken Citaten Verleden Filosofische Quotes Bijbelse Uitsrpaken Wijsgeren Teksten Wijze Meesters Vroegere RijkenOude bijbelse spreuken en uitspraken met krachtige waarheden

Heel veel kennis en waarheden liggen in het verleden. Oude documenten zoals de bijbel, koran of thora bevatten veel oude wijsheden en gezegdes, die heden ten dage nog steeds een kern van waarheid bevatten of zelfs de tand des tijds compleet blijven doorstaan. Oude wijze filosofen en wijsgeren zoals Plato, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Lao Tse of Abu Bakr Al-Razi of scribenten uit die tijd die de dagelijkse volkswijsheden op papier toevertrouwden, hebben er voor gezorgd dat we nu nog steeds de wijsheid kunnen overnemen uit deze spreuken.

 
Leuke grappige spreukenHome > Spreuken > Oude wijsheden (Laatste update: )
 

Spreuken

 
Taalhumor
 

Top 22 Gedichten categorieën

Bekijk alle onderwerpen met gedichten

Alle gedichten onderwerpen

 
Cadeautjes
 

Stuur jouw leuke spreuken op

mail leuke spreukenWeet jij nog meer leuke spreuken, oneliners of grappige teksten en taalvondsten...?

Stuur dan een mailtje naar spreuken [at] leukespreuk.nl

 
Kerst 2020Kerst 2020

 

 • Stralend en onverwelkbaar is de wijsheid
 • Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk u lang voordat gij antwoord geeft
 • Antwoord uw naaste, als gij iets weet; zo niet, leg uw hand op uw mond
 • Het is beter terecht te wijzen dan te keer te gaan en degene die zijn schuld erkent wordt voor schade behoed
 • Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op
 
 • Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren
 • Der jongelingen sieraad is hun kracht en der ouden glorie is de grijsheid
 • Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: ik heb daarin geen behagen
 • Als je geen ogen hebt, zul je zonder licht zijn; als kennis je ontbreekt, verkondig dat niet
 
 • Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk
 • Gezondheid en een goed gestel gaan alle goud te boven en een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom
 • Fluit en harp maken heerlijke muziek, maar nog beter is een heldere stem
 • Hoe goed is een woord op zijn tijd
 • Gratie en schoonheid bekoren het oog, maar nog beter is het gewas op het veld
 • Zoet is de slaap van hem die werkt of hij weinig of veel eet
 • Er is niets beters voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen
 
 • Beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij
 • De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden
 • Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken
 • Leg uw hart niet open voor iedereen en probeer niet u daarmee geliefd te maken
 • Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet, een nieuwe vriend is nieuwe wijn; pas als hij belegen is, drinkt gij hem met genoegen
 
 • Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur, wie hem vindt, heeft een schat gevonden
 • Een trouwe vriend is niet te betalen, het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt
 • Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg
 • Kinderen en een stad bestendigen iemands naam, maar nog beter is een toegewijde vrouw
 • Velen zijn door het goud ten val gekomen en stonden eensklaps voor hun ondergang. Het is een struikelblok voor wie er verzot op zijn, iedere dwaas laat zich er door vangen. Gelukkig de rijke die onberispelijk blijkt te zijn en niet achter het goud is aangelopen
 
 • Luiheid doet in diepe slaap vallen en de trage moet honger lijden
 • Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs
 • De deur draait zich om op haar scharnieren, zo de luiaard op zijn bed
 • Niet de snelsten winnen de wedloop, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen
 • Prijs niemand om zijn schoonheid en verafschuw geen mens om zijn uiterlijk. Klein is de bij onder de gevleugelde dieren, maar wat zij voortbrengt is het puik van alwat zoet is
 • Hoogmoed komt voor de val
 

Zoek spreuken & quotes

Gebruik de zoekbox om binnen Leukespreuk.nl te zoeken naar specifieke uitspraken, teksten en gezegdes over je favoriete onderwerp.

 
 
 • Spreek geen afkeuring uit voordat gij onderzoek hebt gedaan. Denk eerst na en geef dan pas uw berisping
 • Tot de dood toe moet ge voor de waarheid vechten; dan zal God de heer voor u stijrden
 • Een stad met overgehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft
 • Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud
 
 • Wees niet onwillig om een zieke te bezoeken, want door zulke daden maakt gij u geliefd
 • Onttrek u niet aan hen die schreien en treur met de treurenden
 • Voor zijn dood moet ge niemand gelukkig prijzen, pas aan zijn einde wordt een man gekend
 • Er is niets nieuws onder de zon
 
 • Goede tijding uit verren lande is koel water voor een dorstige ziel
 • Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen
 • Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand
 • Een woord, in juist vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen
 

Stuur jouw leuke spreuken op

mail leuke spreukenWeet jij nog meer leuke spreuken, oneliners of grappige teksten en taalvondsten...?

Stuur dan een mailtje naar spreuken [at] leukespreuk.nl

 
 
Grappige quotes
     
   

Zinnen

 

Teksten
Humor Grapjes Grappen